top of page

Özel Sektörün Kurumsal Durum Tespiti ve Kurumsal Hesap Verebilirliğe İlişkin Mevcut Durumunun Ortaya Konulması ve İhtiyaç Analizi

Takip etmeden önce profil oluşturmalısınız.

Profil oluşturmak için tıklayın

Tüm dünyada yaşanan gelişmeler kapsamında Türkiye’de iş dünyasının insan hakları alanında mevcut durumunun ortaya konulması, strateji ve model geliştirme çalışmalarının ilk adımını oluşturmaktadır. Türkiye’de bulunan özel sektör firmaları ve bu alana dahil olan aktörlerin, değişen yasal süreçlere uyum sağlayabilmesi için öncelikle sektörel bazda mevcut durumunun ortaya konulması, buna bağlı olarak da uyum sürecinde aktörlerin ihtiyaç alanlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda Denizli, Uşak, Manisa, Afyonkarahisar, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri, Çorum, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Eskişehir, Sakarya, Tekirdağ, Bursa ve İstanbul illerinde (17 il) bulunan sanayi, hizmet ve tarım sektör temsilcilerinden büyük, orta ölçekli ve küçük toplam 50 işletmeyi ve ilgili diğer kurumları (ticaret borsaları, sanayi ve ticaret odaları, ihracatçı birlikleri, sendikalar, kamu kurumları) kapsayan bir mevcut durum tespiti ve ihtiyaç analizinin yapılması bu projenin ana faaliyetidir.

Özgür Çetinkaya

Özgür Çetinkaya

Paylaş

Hedef Kitle

Hedef kitle belirtilmemiştir.

Sağladığı Sosyal Fayda

Araştırma, Farkındalık, Güçlendirme, İş Dünyası&İnsan Hakları, Kalkınma, Kurumsal Kapasite, Politika Geliştirme, Savunuculuk, Sosyal-Ekonomik Kalkınma, Temel Haklara Erişim

İletişim ve Sosyal Ağlar

Takipçiler

bottom of page