top of page
three men sitting while using laptops and watching man beside whiteboard_edited.jpg

Köprü Akademi
Gelişime Köprü Ol

Köprü  Akademi, liderlerin, girişimcilerin, kurumların değişim ve büyüme süreçlerinde sinerjik bir ortaktır.

Amacımız; toplumsal değer üreten organizasyonların, güncel ve yenilikçi yaklaşımlarla sürdürülebilir bir eko sistem yaratmalarına, kurumsal gelişim süreçlerine danışmanlık, koçluk ve eğitim hizmetleriyle katkıda bulunmaktır.
 

Bir başlık ekleyin (1).png

Hızlı değişen pazar koşullarına karşı, Organizasyonların çevikliği -business agility- için; çalışanların güçlendirilmesi, zihniyet değişimi ve kültürel dönüşüm gibi değişimin içsel dinamiklerini destekleyen programlar sunmaktadır.

“Güçlenmiş çalışanlar inisiyatif alabilen, gelişim zihniyetiyle çalışan, özgün, proaktif ve değişime çabuk adapte olabilen bireylerdir.

Her kurumun özgün ihtiyaç  ve isteklerine özel yarattığımız programlar, sadece çalışanlarının güçlenmesini değil aynı zamanda gelişiminin lokomotifi olan liderlerinin yetkinliklerini  arttırmayı ve güncellemeyi hedefler.

Böylelikle bu kurumlar büyüme yolculuklarında sürdürülebilir değer üretirler.

Programlarımız ve Hizmetlerimiz

1. Liderlik Gelişimi
  Bireysel 

   * Liderlik Çemberi 360
  Değerlendirme (Bireysel) 
   *  Liderlik / Yönetici Koçluğu 121 
  Liderlik Ekipleri
   * Liderlik Ekibi 360 Değerlendirmesi
   * Liderlik Takım Koçluğu
   * Yaratıcı Liderlik Programı


2. Takım Oluşturma 
   * Takım Koçluğu (Kişiye Özel)


3. Çalışanların Güçlendirilmesi
   (Gruplarda ve Takımlarda Bireysel Gelişim)
   *  Güçlendiren Çemberler Programı 

 

4. Kültürel Dönüşüm 
  * Kurum Kültürü Değerlendirmesi ve Çalıştayı
  * Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalıştayı

 

5. İnsan Kaynakları Hizmetleri ve Danışmanlığı 
•    Organizasyonel Değerlendirme
•    Çevik Dönüşüm
•    İK Süreçleri Danışmanlığı
•    Yetenek Kazanımı 
•    Yetenek Değerlendirmesi 

 

6. Seminerler


Planlanan hizmetler:
7. Girişimcilik Programı
8. Innovation
9. Gençlerin güçlendirilmesi 

 

Hızlı Talep Formu

Daha fazla bilgi almak için talep formumuzu doldurabilirsiniz.

Hizmetler
bottom of page