top of page

Nasıl çalışır?

KÖPRÜ, üyelerine sosyal dijital bir ağ üzerinde ortak fikirler, projeler ve sosyal faydalarla buluşma imkanı tanır. Aktif üyelerinin sistemin çeşitli aktörlerinden olması dolayısıyla pozitif sosyal fayda yaratmak isteyen tüm değişim liderlerini işbirlikleriyle destekler.

KÖPRÜ sadece bir buluşma yeri değildir. Aynı zamanda bireyler ve girişimciler için kolaylaştırıcıların hizmet sunma ve network kanalıdır.

KÖPRÜ dünyamızın karşı karşıya kaldığı sorunlar üzerinde düşünen ve bu konuda sorumluluk alma konusunda gönüllü olan tüm bireyler ve Yeni Dünya organizasyonları için aynı zamanda bir eğitim ve etkinlik portalıdır.

Köprü Projects (10).png
Adsız tasarım (85).png

Kendi Köprünü Kur
Üye Fikrini / projesini duyurur

Bu fikre ortak üyeler bulur

Ortak Çalışma Grupları kurarak projesini olgunlaştırır

İhtiyaç duyduğu alanlarda profesyonel destek alır.

Vizyon, Misyon Organizasyonel gelişim, mentorluk,

Bireysel/Ruhsal Gelişim

Network oluşturur

Projesine fon arar

Deneyimlerini platform’da tüm ekosistemin fayda sağlaması için paylaşır

Köprüde neler oluyor
Etkinliklere katılabilir / Etkinliklerini duyurabilir

Başka Köprüye katıl

Nasıl üye olurum?
Nasıl profil oluştururum?

Nasıl üye olurum
bottom of page