top of page

Bir Köprü Kur

Köprü Project, dünyamıza ve insanlığa fayda yaratmak için çalışan kişi, grup ve kuruluşları bir araya getirmek ve sosyal fayda üretecek etkinlik alanlarını genişletmek için yola çıkmış bir topluluktur.


Köprü sosyal dijital ağ üzerinde bir buluşma yeri sunarken, bireyleri ve yeni organizasyonları desteklemek için geniş bir eğitmen/rehber/mentor/koç/danışman/kolaylaştırıcı ve spritüel eğitmen ağına erişim imkânı da sunmaktadır.

Kurucu Üyeler

7.png

Vizyonumuz

Birey ve organizasyonların sosyal fayda yaratmak amacıyla oluşturacakları iş birliklerine kolaylaştırıcı platform sunarak iyilik köprüleri kurulmasını sağlamak, sürdürülebilir bir eko sistem oluşturmalarına destek vererek dünyamızdaki tüm yaşamın refahı ve iyiliğine katkı sunmak.

5.png

Misyonumuz

Köprü Project Dijital Sosyal Platformu üzerinde iyilik köprüleri kurulmasını sağlamak, bireylerin/ organizasyonların “iş birlikleri”, “liderlik” ve “sürdürülebilirlik” konularında değişim ve büyüme yolculuklarına bireysel/kurumsal danışmanlık, koçluk, mentorluk hizmetleriyle destek olmak.

Desteklediğimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri

Köprü Project, Dünyamıza ve tüm insanlığa hizmet edecek projelerin temelini atmaya fırsat yaratacak verimli bir toprak sunar. 

Tüm faydalı fikirlerin tohumlarının bu toprak üzerinde büyümesini sağlayacak ortamı yaratmak için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri'ni odağına koyar.

Adsız tasarım (54).png

İyiliğin Dört Hali...

Ekran Resmi 2022-02-07 22.03.57.png

Çeşitlilik

Çeşitlilik, tüm farklılıklarımızı ifade eden bir zenginliktir. Amacımız platformumuzda, fark gözetmeksizin herkesin kendini değerli hissettiği ve karar alma süreçlerinde aktif olarak yer aldığı bir kültür yaratmaktır. Köprü Project logosundaki sarı renk ise toprak elementini temsil eder ve “Çeşitlilik” ilkesini çağrıştırır.

Ayrıntılar
Ekran Resmi 2022-02-07 22.04.07.png

Dönüştürücülük

Dönüştürücülük, yaşamın iyilik hali için değiştirip geliştiren bir güçtür. Köprü Project, kişisel dönüşüme inanmış bireylerin; sistemleri ve toplumu, dünyamıza ve üzerindeki yaşama katkı sunarak dönüştürebileceğine inanır. Köprü Project logosundaki kırmızı renk, ateş elementini temsil eder ve “Dönüştürücülük” ilkesini çağrıştırır.  

Ayrıntılar
Ekran Resmi 2022-02-07 22.04.15.png

Kolaylaştırıcılık

Kolaylaştırıcılık, ortak çalışma alanlarını ilerleten bir çalışma sürecidir.
Köprü Project; tüm sosyal fayda projelerinin akışta olduğu, bireyler ve girişimciler için kolaylaştırıcıların eğitim sunma ve network hizmetinin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için çalışır. Köprü Project logosundaki yeşil renk, su elementini temsil eder ve “Kolaylaştırıcılık” ilkesini çağrıştırır.

Ayrıntılar
Ekran Resmi 2022-02-07 22.04.26.png

Kapsayıcılık

Kapsayıcılık, toplumsal değer yaratmak hedefiyle bir araya gelmiş farklı kimlikleri, fikirleri zenginlik olarak gören, gözeten bir yaklaşımdır.  Köprü Project, iyilik ve fayda temelinde tüm perspektiflere saygı duyar ve katkısına inanır. Köprü Project logosundaki mavi renk, hava elementini temsil eder ve “Kapsayıcılık” ilkesini çağrıştırır.

Ayrıntılar

Değerlerimiz

couple sitting on the field facing the c

SEVGİ

Evrenin SEVGİ’den oluştuğunu bilmek ve bu SEVGİ potansiyelini her kişi ve her şeyde ortaya çıkarabilmek

A Unity..._edited.jpg

BİRLİK

Evrende var olmuş / var olan / var olacak her şeyin tek bir ÖZ’den geldiğini bilmek, her varlığın birbiriyle bağlantılı olduğunu hissetmek

Image by Kelly Sikkema

KABUL

Her kişi ve şeyin mutlak oluş haline saygı duyarak OL’masına izin vermek.

Image by Keegan Houser

TESLİMİYET

Olan her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna inanmak ve akışla birlikte uyum içinde kalabilmek. Kişilere bağlı bir adalet sisteminin ötesine geçebilme kabiliyeti.

Office Meeting

ÇEŞİTLİLİK

Evrenin, yaşamla ortaya koyduğu sonsuz varyasyondaki tezahür şekillerine duyulan saygı

Image by Grant Ritchie

ÖZGÜRLÜK

Canlıların yaratımdan getirdikleri kişisel irade güçlerini kullanabilme hakkı

Image by Amy Hirschi

KOÇLUK PRENSİPLERİ

Herkes doğal, yaratıcı ve kaynaklarına sahiptir. Her şey hem doğru / hem yanlıştır. Sürece saygı duymak ve birlikte yaratmak esastır.

Image by Aditya Chinchure

KUTUPSUZLUK

Nötr algılama düzeyine geçebilmeyi, dualiteden çıkışı simgeler. İyi, kötü yoktur. Olan vardır. (5. Boyut algı düzeyini temsil eder. İnsanlık bilinci şu an için bu anlayışın emekleme dönemindedir)

tartışma

DERİN DEMOKRASİ

Çoğulcu demokrasiden farklı olarak “tartışma, uzlaşma ve sorun çözme” yön­temiyle toplumsal barışı hedefler.

Taze çilekler

BOLLUK BİLİNCİ

Evrende herkese ve her şeye yetecek kadar bol kaynak vardır. Paylaşmak bolluğu artırır ve refah seviyesini yükseltir. Kafalarımızdaki kıtlık bilincinden kaynaklı blokajların ve kontrol enerjisinin dünyadan temizlenmesine hizmet eder.

Çizim Yapan Öğrenci

YARATICILIK

İnsanın içindeki Tanrı ÖZ’ünü ortaya çıkartabilmesi

Image by Windows

BİRLEŞTİRMEK

Benzer veya biraraya geldiğinde büyük bir sinerji yaratabilecek uyumlu birey ve grupların birleştirilerek kitleler oluşturulması, örgütlenme yeteneği

Image by Chang Duong

EŞİTLİK

Her canlılın ilahi akış tarafından onun için belirlenmiş süre boyunca yaşam hakkı vardır. Bu yaşam süresi içinde her varlık aynı oranda değerli ve kıymetlidir. Bu yüzden kurulacak yapılarda herkesin ve her şeyin hakkının gözetildiğinden emin olunması esastır. DOĞA da bu canlıların başında gelmektedir. Bu değer, klasik hiyerarşiyi reddeder. Herkesin kendi lideri olduğu bir sistem düşler. Kendi gücünü bile, isteye başkasına teslim edenler için bir şey yapılamaz.

bottom of page