top of page

Bir Köprü Kur

Köprü Project, dünyamıza ve insanlığa fayda yaratmak için çalışan kişi, grup ve kuruluşları bir araya getirmek ve sosyal fayda üretecek etkinlik alanlarını genişletmek için yola çıkmış bir topluluktur.


Köprü sosyal dijital ağ üzerinde bir buluşma yeri sunarken, bireyleri ve yeni organizasyonları desteklemek için geniş bir eğitmen/rehber/mentor/koç/danışman/kolaylaştırıcı ve spritüel eğitmen ağına erişim imkânı da sunmaktadır.

Kurucu Üyeler

7.png

Vizyonumuz

Dünyamızdaki tüm yaşamın iyiliği için toplumsal bilinç seviyesini yükselterek idealize edilmiş bütünsel değer oluşturmak ve yeryüzünde oluşacak cennet gibi bir yaşama katkıda bulunmak.

5.png

Misyonumuz

Yeni Dünya vizyonunu ve değerlerini içselleştirmiş bireyler ile organizasyonlar arasında köprüler kurarak, dijital sosyal platformla büyük çeşitlilikte işBİRliği potansiyelleri yaratmak, ekosistem aktörlerini danışmanlık/koçluk/mentörlük vb. hizmetlerle desteklemek.