top of page

Özel Sektörün Kurumsal Durum Tespiti ve Kurumsal Hesap Verebilirliğe İlişkin Mevcut Durumunun Ortaya Konulması ve İhtiyaç Analizi

Köprün için çalışma grubu oluştur

Lütfen çalışma grubunuza bir ad veriniz

Kaydedildi. 

Özel Sektörün Kurumsal Durum Tespiti ve Kurumsal Hesap Verebilirliğe İlişkin Mevcut Durumunun Ortaya Konulması ve İhtiyaç Analizi
bottom of page