top of page
Kalkınma Atölyesi Kooperatifi

Afetten Etkilenen Kırsal Alanlarda Küçük Ölçekli Tarımsal Üretimler ile İklime Dayanıklı Modern Sera Projesi

Takip etmeden önce profil oluşturmalısınız.

Profil oluşturmak için tıklayın

Küçük ölçekli tarımsal üretim kırsal alanda yaşayan birçok insan için önemli bir geçim kaynağıdır. Ancak depremlerin yol açtığı altyapı sorunları ile iklim değişikliği kaynaklı su baskını, kuraklık ve fırtına gibi doğal afetler tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemekte, gıda güvencesizliğine ve gelir kayıplarına neden olmaktadır. Bu proje, hem sürdürülebilir hem de kârlı olan iklime dayanıklı ve modern sera tarımını teşvik ederek deprem afetinden etkilenen kırsal alanlardaki küçük ölçekli çiftçileri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Özgür Çetinkaya

Özgür Çetinkaya

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi

Hedef Kitle

Paylaş

Hedef kitle belirtilmemiştir.

Sağladığı Sosyal Fayda

Gıda, Gıda Krizi, Güçlendirme, İnovasyon, Kalkınma, Kırsal alanlar, Kırsal Kalkınma, Kırsal üretim, Mesleki eğitim, Politika Geliştirme, Tarım, Tedarik Zinciri, Sürdürülebilirlik, Toplumsal Cinsiyet, Yoksulluk

İletişim ve Sosyal Ağlar

Takipçiler

Erkan Aygun
Nihan Uycan Özen
Köprü Gönüllüsü
bottom of page