top of page
Kalkınma Atölyesi Kooperatifi
Kalkınma Atölyesi Kooperatifi

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi

Takip etmeden önce profil oluşturmalısınız.

Profil oluşturmak için tıklayın

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi 2004 yılında yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarda sosyal ve insani kalkınma alanlarında çalışmalar yapmak, program ve projeler geliştirmek amacıyla bir grup genç tarafından kurulmuş kâr amacı gütmeyen sosyal işletme kooperatifidir. Kooperatif şeklinde örgütlenmenin başlıca nedeni dayanışma, birlikte üretme ve sosyal kalkınma alanına yeni fikirlerle katılımcı ve demokratik bir yaklaşımla katkıda bulunmaktır. Yerel kalkınma programları ve projelerin geliştirilmesi, araştırma, hak ve kanıt temelli savunuculuk, kooperatifçilik hareketi, eğitim, arıcılık, mevsimlik işçi göçü ve çalışan çocuklar Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’nin güçlü olduğu çalışma alanlarıdır. Kalkınma Atölyesi Kooperatifi ayrıca, sivil toplum kuruluşları, üretici örgüt ve birliklerinin yönetişim, sosyal kalkınma, eğitim, çocuk, gençlik gibi alanlarda kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi dâhilinde programlar geliştirmekte ve uygulamaktadır. Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’nin genel amaçları şunlardır;
- Çocuk işçiliğiyle her düzeyde mücadele etmek;
- Yoksulluk ve yoksunluğun azaltılmasına katkı sağlamak;
- Doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesine destek olmak;
- Kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi ve toplumsal -cinsiyet dengeli kalkınma anlayışını gözetmek;
- Yerel, bölgesel ve uluslararası kalkınma iş birliklerinin geliştirilmesini sağlamak;
- İnsan haklarının üretim süreçlerinin her aşamasında gerçekleşmesine katkıda bulunmak;
- Sürdürülebilir kalkınma modellerinin tasarlanması ve uygulanmasını sağlamak.

Takip Edenler

takipçi

Organizasyonun Sahibi

Özgür Çetinkaya

Özgür Çetinkaya

Organizasyon Üyeleri

0 üye

Köprüler

Etkinlikler

bottom of page