top of page

Acil Durum ve Afet Çalışmaları

Takip etmeden önce profil oluşturmalısınız.

Profil oluşturmak için tıklayın

Savunmasızlık, kırılganlık ya da hassaslık acil durumlarda aynı noktaya işaret etse de kendi içinde karmaşık ve tek bir gösterge ile ifade edilememektedir. Bu konuda yapılacak değerlendirmeler sadece savunmasızlığın tanımı değil, koruyucu çalışmaları da içeren bir bütünlük ile gerçekleşmektedir. Acil durumlarda kırılgan grupları anlamak, bu kişilerin tanımlanmasını, bu kişilerin “normal” dönemlerde hizmetlere erişiminin değerlendirilmesini ve acil durumlarda olası yaşanacak erişim engellerinin tespit edilmesini içeren bir dizi çalışmayı da beraberinde getirmektedir. Program kapsamında şu çalışmaların yapılması hedeflenmektedir; (i) Kırılgan toplulukların krizle başa çıkma kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim, araştırma gibi çalışmalar yürütmek. (ii) Kırılgan toplulukların mevcut dayanıklılık mekanizmalarını ve kaynaklarını belirlemek ve desteklemek. (iii) Acil durumlar sonrası kırılgan topluluklara özel MHPSS hizmetleri geliştirmek, uygulamak. (iv) Acil durumların kırılgan grupların psikolojik ve sosyal refahı üzerindeki etkisini tanımlamak, bu konuda araştırmalar yapmak ve psiko-sosyal desteğin nasıl planlanacağını belirlemek.

Özgür Çetinkaya

Özgür Çetinkaya

Paylaş

Hedef Kitle

Hedef kitle belirtilmemiştir.

Sağladığı Sosyal Fayda

Afet, Araştırma, Çocuk Hakları, Çocuk Koruma, Doğal Afet, Eşitlik, Kadın, Kalkınma, Yoksulluk, Sosyal-Ekonomik Kalkınma

İletişim ve Sosyal Ağlar

Takipçiler

bottom of page