top of page

Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliğinde Çocuk Emeğinden Vazgeçme Maliyeti ve Çocuk İşçiliğine Bağımlılığı Azaltmak Üzere Model Geliştirme

Takip etmeden önce profil oluşturmalısınız.

Profil oluşturmak için tıklayın

Projenin temel amacı; belirlenen bir bitkisel üründe (fındık, tütün, kayısı vb.) gerek gezici tarım işçiliği yapan ailelerin/hanelerin gerekse aile emeğine dayalı işletmelerde çocuk işçiliğine bağımlılığı azaltmak için çeşitli aile tipolojileri (geniş aile, çekirdek aile, çok çocuklu aile, tek ebeveynli aile vb.) üzerinden gereken asgari geçim/yaşam ücretini belirleyerek, ailelerin/hanelerin çocuk işçiliğinden vazgeçme maliyetini ortaya çıkarmaktır. Projenin hedefi ise farklı aile/hanehalkı tipolojisine göre hanehalkı gelir-giderlerini, (a) açlık sınırı, (b) yoksulluk sınırı, (c) asgari brüt ve net ücreti ve (d) asgari geçim/yaşam ücreti açısından günlük ücret (yevmiye) hesaplamalarının analizini yaparak, çocuk işçiliğinin temel nedenlerinden birinin ortadan kaldırılmasına katkı verilmesidir.

Özgür Çetinkaya

Özgür Çetinkaya

Paylaş

Hedef Kitle

Hedef kitle belirtilmemiştir.

Sağladığı Sosyal Fayda

Araştırma, Çocuk, Çocuk Hakları, Çocuk İşçiliği, Çocuk Koruma, Farkındalık, İş Dünyası&İnsan Hakları, İşbirliği, Kız Çocuklar, Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri, Yoksulluk, Savunuculuk

İletişim ve Sosyal Ağlar

Takipçiler

bottom of page