top of page

Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Yaşam ve Çalışma Koşulları ile İklim Değişikliği ve Ani Hava Olayları Bağlamında Göç Sürecine Etkileri Çalışması

You must create a profile before following.

Click to create profile

Son yıllarda Türkiye’de iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini ele alan kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bunların arasında doğrudan tarım-gıda sektörüne odaklananlar da bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalar arasında tarımsal faaliyetlerin ve gıda tedarik zincirlerinin en önemli bileşeni olan mevsimlik tarım işçileri üzerindeki etkilerini ele alan ya da bu etkileri azaltmak için sosyal politikalar öneren çalışmalar yok denecek kadar azdır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve farklı ürün desenlerinde çalışan mevsimlik gezici tarım işçilerini etkileyen ani hava olaylarının yoksulluk, istihdam ve göç eğilimleri gibi değişkenlere odaklanarak değerlendirmek ve buna bağlı insan hakları bağlamında iklim değişimine uyum politikaları konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik tartışma grupları ve arama çalışmaları gerçekleştirilecektir. Faaliyetlerin doğrudan etkilenecek grupların katılımı ile gerçekleştirilmesi ise bu çalışmanın özgünlüğünü oluşturacaktır.

Özgür Çetinkaya

Özgür Çetinkaya

Target group

Share

This is a paragraph. Click to change or edit this text. Very easy.

Social Benefit

Araştırma, Çalışma Ortamı, Çocuk, Çocuk İşçiliği, Doğal Afet, Farkındalık, İklim Krizi, İş Dünyası&İnsan Hakları, Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri, Mülteciler, Politika Geliştirme, Sosyal-Ekonomik Kalkınma, Sürdürülebilirlik, Yaşam Ortamı, Yoksulluk

Communication and Social Networks

followers

bottom of page