top of page
Kalkınma Atölyesi Kooperatifi

Deprem Afeti İllerinde Katılımcı Kırsal Kalkınma Programı Geliştirme Projesi

You must create a profile before following.

Click to create profile

Bu çalışmanın ana amacı, deprem afetinin yaşandığı illerde depremin kırsal nüfus üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerinin belirlenmesi ve olumsuz etkilenmenin azaltılmasına yönelik kanıt temelli ürün, alan ve bölge bazlı kırsal kalkınma programları ve yenilikçi modeller geliştirilmesidir.

Özgür Çetinkaya

Özgür Çetinkaya

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi

Target group

Share

This is a paragraph. Click to change or edit this text. Very easy.

Social Benefit

Afet, Gençlik, Gıda, Güçlendirme, Kırsal Kalkınma, Kırsal üretim, Kırsal alanlar, Kalkınma, Sosyal-Ekonomik Kalkınma, Sürdürülebilirlik, Tarım, Yoksulluk, Doğal Tarım, Çocuk İşçiliği

Communication and Social Networks

Finansal Destek

Katılımcı ve kanıta dayalı bir kırsal kalkınma programı geliştirmek amacıyla yapılması düşünülen saha çalışmasının masraflarının karşılanabilmesi amacıyla fon arayışımız devam etmektedir.

Adsız tasarım (58).png
Adsız tasarım (58).png

followers

Nihan Uycan Özen
İpekS77
Kemal Demirci
bottom of page