top of page
Kalkınma Atölyesi Kooperatifi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Kurumsal Durum Tespiti Odağında Şirketlerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi

You must create a profile before following.

Click to create profile

Bu projenin genel amacı, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Avrupa Birliği (AB) Kurumsal Durum Tespiti ve Kurumsal Hesap Verebilirliği Direktifi doğrultusunda ortaya çıkan zamana bağlı hedefler ile özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde uygulamaya geçen hukuki düzenlemelerin iş dünyası, insan hakları ve çevre sorunları alanındaki gelişmelerin Türkiye ve özellikle Ankara’da kurulu bulunan, Avrupa Birliği ülkelerine doğrudan veya dolaylı ihracat yapan firmaların üretim, tedarik ve değer zinciri süreçlerine olası etkileri çerçevesinde imalat sektörünün bu sürece hazırlanmasını desteklemektir. Bu kapsamda öncelikli olarak küçük ve orta ölçekli firmalara yönelik hazırlanacak ve uygulanacak kapsamlı bir iş dünyası, insan hakları ve çevre sorunları kapasite geliştirme (eğitim) çalışması ile Ankara ilindeki imalat sektörünün söz konusu bu sürece uyum sağlamasını, tedarik ve değer zincirlerinin tamamında insan haklarının ve çevre sorunlarının gözetilmesini destekleyerek üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Kalkınma Atölyesi

Kalkınma Atölyesi

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi

Target group

Share

This is a paragraph. Click to change or edit this text. Very easy.

Social Benefit

Sosyal Adalet, İş Güvenliği, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Eşitsizliklerin Azaltılması, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Communication and Social Networks

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Kurumsal Durum Tespiti Odağında Şirketlerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Konusunda Destek Çağrısı

Bu projenin genel amacı, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Avrupa Birliği (AB) Kurumsal Durum Tespiti ve Kurumsal Hesap Verebilirliği Direktifi doğrultusunda ortaya çıkan zamana bağlı hedefler ile özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde uygulamaya geçen hukuki düzenlemelerin iş dünyası, insan hakları ve çevre sorunları alanındaki gelişmelerin Türkiye ve özellikle Ankara’da kurulu bulunan, Avrupa Birliği ülkelerine doğrudan veya dolaylı ihracat yapan firmaların üretim, tedarik ve değer zinciri süreçlerine olası etkileri çerçevesinde imalat sektörünün bu sürece hazırlanmasını desteklemektir. Bu kapsamda öncelikli olarak küçük ve orta ölçekli firmalara yönelik hazırlanacak ve uygulanacak kapsamlı bir iş dünyası, insan hakları ve çevre sorunları kapasite geliştirme (eğitim) çalışması ile Ankara ilindeki imalat sektörünün söz konusu bu sürece uyum sağlamasını, tedarik ve değer zincirlerinin tamamında insan haklarının ve çevre sorunlarının gözetilmesini destekleyerek üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Bu proje kapsamında Kalkınma Atölyesi destek arayışına başlamıştır.

Adsız tasarım (58).png
Adsız tasarım (58).png

followers

Nihan Uycan Özen
Erkan Aygun
Köprü Gönüllüsü
bottom of page