top of page

Erişilebilirlik Savunuculuğu Kampanyası

You must create a profile before following.

Click to create profile

Kamusal alanlarda ve engelli insanlara yönelik hizmetlerde erişilebilirliğin ve kapsayıcılığın arttırılmasını savunmak.

Çağla Aktaş

Çağla Aktaş

Target group

Share

This is a paragraph. Click to change or edit this text. Very easy.

Social Benefit

Sürdürülebilirlik, Politika Geliştirme, İklim / Çevre ve Doğal Kaynaklar

Communication and Social Networks

followers

bottom of page