top of page

Erkeklik ve Akademik Hak Görme Arasındaki İlişki

You must create a profile before following.

Click to create profile

2209-A Tübitak Projesi Kapsamında yürüttüğümüz bu araştırmanın temel amacı erkeklik normlarına uygunluk ile akademik hak görme arasındaki ilişkide narsisim
ve öz şefkatin birlikte seri çoklu aracılık rolünü incelemektir. Bu yüzden erkek üniversite öğrencilerine araştırmaya katılımına ihtiyaç duymaktayız.

Gamze KIRIM

Gamze KIRIM

Share

Target group

This is a paragraph. Click to change or edit this text. Very easy.

Social Benefit

Eşitlik, Toplumsal Cinsiyet

Communication and Social Networks

Araştırmalar için gönüllü erkek üniversite öğrencilerine ihtiyacımız vardır

Bu araştırmanın katılımcı grubunu erkek üniversite öğrencileri oluşturacaktır. Araştırmaya katılan örneklemin
erkek öğrencisi olmak koşuluyla amaçlı örnekleme yöntemiyle incelemektir. Hedeflenen örneklem, temelinde ana
kütleyi temsil edecek bir örnek yerine bilinçli bir biçimde hedefli bir ya da birkaç alt kesimin örneğini alma
prensibine dayanmaktadır. Araştırmacı, amaçlı örneklemde ana kütleyle ilgili kuramsal bilgilerden, araştırmanın
özel amaçlarından ve de şahsi bilgilerinden de yararlanarak bir örneklem seçmektedir (Fraenkel ve Wallen, 1993).
Amaçlı örnekleme metodunun ana kütle değerleri ile ilgili önemli ipuçları vereceği belirtilmektedir. Bu örneklem
türüne göre katılımcı grubu, araştırmacının amacına göre belirlenmektedir (Büyüköztürk ve ark., 2008)

Adsız tasarım (58).png
Adsız tasarım (58).png
Gamze Kırım

followers

Gamze Kırım
Nihan Uycan Özen
bottom of page