top of page

Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliğinde Çocuk Emeğinden Vazgeçme Maliyeti ve Çocuk İşçiliğine Bağımlılığı Azaltmak Üzere Model Geliştirme

You must create a profile before following.

Click to create profile

Projenin temel amacı; belirlenen bir bitkisel üründe (fındık, tütün, kayısı vb.) gerek gezici tarım işçiliği yapan ailelerin/hanelerin gerekse aile emeğine dayalı işletmelerde çocuk işçiliğine bağımlılığı azaltmak için çeşitli aile tipolojileri (geniş aile, çekirdek aile, çok çocuklu aile, tek ebeveynli aile vb.) üzerinden gereken asgari geçim/yaşam ücretini belirleyerek, ailelerin/hanelerin çocuk işçiliğinden vazgeçme maliyetini ortaya çıkarmaktır. Projenin hedefi ise farklı aile/hanehalkı tipolojisine göre hanehalkı gelir-giderlerini, (a) açlık sınırı, (b) yoksulluk sınırı, (c) asgari brüt ve net ücreti ve (d) asgari geçim/yaşam ücreti açısından günlük ücret (yevmiye) hesaplamalarının analizini yaparak, çocuk işçiliğinin temel nedenlerinden birinin ortadan kaldırılmasına katkı verilmesidir.

Özgür Çetinkaya

Özgür Çetinkaya

Target group

Share

This is a paragraph. Click to change or edit this text. Very easy.

Social Benefit

Araştırma, Çocuk, Çocuk Hakları, Çocuk İşçiliği, Çocuk Koruma, Farkındalık, İş Dünyası&İnsan Hakları, İşbirliği, Kız Çocuklar, Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri, Yoksulluk, Savunuculuk

Communication and Social Networks

followers

bottom of page