top of page

Somalili Çocuklara Barınak Köprüsü

You must create a profile before following.

Click to create profile

Somalili çocuklara barınak sağlamak için oluşturulan bir köprü

Target group

Share

This is a paragraph. Click to change or edit this text. Very easy.

Social Benefit

Sosyal Adalet, Yoksulluğa Son, Herkes İçin Sağlık, Toplumsal Farkındalık, Fırsat Eşitliği, Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, Karasal Yaşam, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Communication and Social Networks

followers

bottom of page